Exclusie criteria begeleid/beschermd wonen

  • Een gevaar voor zichzelf en/of anderen (te denken valt aan suïcidaal gedrag, ernstige gedragsproblemen zoals verbale en/of non-verbale agressie en/of ODD problematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen en ernstig crimineel gedrag waarbij justitie be-trokken is.

  • Psychose, manische depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis: dit kan wel in het kader van ambulante begeleiding.

  • Lichamelijke aandoening waardoor cliënt op persoonlijke verzorging door een ander is aangewezen of dermate beperkt is in de mobiliteit dat deze zich niet zelfstandig kan voortbewegen zonder structureel rolstoel gebruik.

  • Verstandelijke beperking van dien aard dat iemand niet leerbaar is.

  • Aan middelengebruik/ verslaving gerelateerde problematiek waarvoor opname in een behandelsetting noodzakelijk is.

  • Noodzaak voor onvrijwillige zorg/onvrijwillige opname.

  • Cliënten met (inwonende) kinderen of zwanger.

Opmerking:
Bovenstaande problematieken zijn in beginsel contra-indicaties voor een zorgtraject binnen Peel Zorg. Wanneer bij individuele cliënten de inschatting wordt gemaakt dat Peel Zorg toch de juiste plek is, kan hiervan worden afgeweken. Voorwaarde is wel dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt en dat er (indien mogelijk) wordt samen gewerkt met een daar in gespecialiseerde partij.

betrouwbaar betrokken transparant