Beschermd wonen

Bij beschermd wonen, wonen jongeren - met een WMO indicatie óf Wlz-PGB indicatie - in een woonhuis van Peel Zorg of in een appartement van Peel Zorg.
Bij deze woonvorm is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Peel Zorg biedt beschermd wonen aan jongeren van 18 jaar en ouder die gemotiveerd zijn om te werken aan hun zelfredzaamheid.

Er is geen strikte omschrijving van de problematieken en stoornissen die wel of niet passen binnen beschermd wonen.
Er wordt altijd gekeken naar jouw specifieke situatie om te bepalen of beschermd wonen een uitkomst is: waar woon je nu, wat kun je zelf, wat gaat er goed en wat niet?

Wanneer je stappen hebt gemaakt binnen je beschermd wonen traject is het mogelijk dat je doorstroomt naar een meer zelfstandige setting. Peel Zorg biedt daarvoor een aantal doorstroomwoningen. In deze woningen werk je samen met de begeleiding toe naar nog meer zelfredzaamheid met uiteindelijk doel zelfstandig wonen.


meld je hier aan

betrouwbaar betrokken transparant