Missie, Doel, Visie

Missie

Peel Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving.
Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Peel Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten:

Betrouwbaar, betrokken en transparant

Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.

Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Peel Zorg vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteunt hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Doel

Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden.

Visie

Peel Zorg voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

  • Cliënten willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
  • Cliënten worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;
  • Cliënten willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverleners die zich open en gelijkwaardig opstellen. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Peel Zorg voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg. Hierdoor komt zij tegemoet aan de wensen van de cliënten.
  • Peel Zorg streeft naar schaalvergroting binnen Peelgemeentes (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren).
  • Peel Zorg waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de cliënten centraal blijven staan.
  • Daarnaast ondersteunt Peel Zorg in het contact met de doorverwijzer/opdrachtgever en streeft er naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers.

 

betrouwbaar betrokken transparant